Personale

Kirketjener

Vikar Laura Hjarup Smidt-Nielsen

20 84 08 26

Valg af gravsted eller andet vedr. kirkegårdens pasning: Ledende graver Monica van der Zwiep 30 31 89 83

Afregning kirkegård:  Gitte Mortensen, Det fælles Kirkekontor 70 23 03 93

Organist

Finn Hegelund Nielsen

27 44 96 02 / 48 18 13 25

Kirkesanger

Verner Kruse Petersen

23 44 40 85

Gravere

Ledende graver

Monica van der Zwiep

30 31 89 83

Korleder Rytmisk voksenkor

Stine Kobbersmed
28744475