Hvad gør jeg ved?

Samtale med præsten 

Har du brug for at vende livets eller troens udfordringer med et andet menneske, så er du velkommen hos præsten. Her får du hverken dogmer eller et "quick fix", men et lyttende medmenneske, som har erfaring for at bruge kristendommen og dens fortællinger til at spejle mennskelivet og dets glæder og sorger. 

Man kan komme til en enkelt samtale eller mere jævnligt i en periode, hvor man har særligt behov.

Præsten har tavshedspligt.

Plads i kirken

Der kan være ca. 110 personer i Alsønderup kirke og ca. 85 personer i Tjæreby kirke.

Ved dåb om søndagen er der plads til hhv. 80 og 60 gæster, da der også skal være plads til dem, der vil i kirke. 

 

 

Fødsel og dåb

En fødsel anmeldes  direkte af jordmoderen.

Er forældrene ikke gift  skal I gå på borger.dk og afgive en omsorgs- og ansvarserklæring for jeres barn. Det medfører, at faderskabet bliver registreret, og det betyder, at I får fælles forældremyndighed.I kan udfylde den digitale erklæring både før fødslen og i de første 28 dage efter barnets fødsel. 

Barnet skal have et navn senest 6 måneder efter fødslen. Dette kan ske ved dåb eller navngivning på borger.dk. Barnet kan sagtens navngives først og efterflgende døbes i kirken. 

Skal barnet døbes, henvender man sig til præsten, og aftaler hvilken søndag dåben skal foregå. Lørdagsdåb tilbydes fire-seks gange årligt, se gudstjenestekalenderen for datoer Gudstjenester | Tjæreby-Alsønderup sogne (alsonderupkirke.dk)

Inden dåben mødes præst og dåbsfamilie til en samtale. Her skal præsten bruge navn og adresse på 2-6 faddere (inkl. den der bærer barnet). Faddere skal være døbte og over konfirmationsalder.

En man ikke døbt som lille kan blive døbt som større barn, ung eller voksen.

Læs mere om dåb i Tjæreby og Alsønderup her:

Infoskrivelse Dåb.pdf   Tekster Dåbsritualet.pdf

Smedens Hus i Alsønderup og konfirmandsturen i Tjæreby kan lejes til stående reception læs mere her: 

Udlejning

 

 

Vielse / velsignelse i kirken

Vielse og kirkelig velsignelse af jeres ægteskabaftales med præsten. Præsten ved Tjæreby og Alsønderup kirker tilbyder ikke vielse og velsignelse udenfor kirkens rum.

Formalia: Ægteskabserklæring udfyldes på borger.dk. Når jeres ansøgning er godkendt modtager I en prøvelsesattest i jeres e-boks. Denne må ikke være ældre end 4 måneder (på vielsesdagen). Attesten afleveres til kirkekontoret Frederiksværksgade 39B, 3400 Hillerød i god tid inden vielsen. Ligeledes oplyses kirkekontoret om navn og adresse på to vidner.Ansøgning om navneændring foretages ligeledes på borger.dk.

Brudeparret og præsten mødes ca. 2 uger før vielsen til en samtale, hvor der aftales salmer mv.

Pyntning af kirken og evt. andre praktiske ting aftales med kirketjeneren. Der må gerne kastes med ris uden for kirken.

Smedens Hus i Alsønderup og konfirmandsturen i Tjæreby kan lejes til stående reception læs mere her: 

Udlejning

 

 

 

Begravelse og bisættelse 

Ved dødsfald aftales begravelse eller bisættelse med præst Anja Worsøe Reiff og den bedemand, man måtte ønske.

Ønskes gravsted på en af vore kirkegårde, skal man træffe aftale med ledende graver Monica van der Zwiep 30 31 89 83.

 

Mindesamvær

Smedens Hus ved Alsønderup kirke kan lejes til mindesamvær efter en bisættelse eller begravelse i en af vore kirker.

Lokalet lejes gennem kirketjeneren. 

Der er plads til ca. 60 personer i Smedens Hus og ca. 50 personer i konfirmandstuen. Leje 1000 kr.

Kirkens personale kan ikke bistå, men vi har et godt samarbejde med Tina Krog fra firmaet Krogs Catering / Det gode farvel. Forplejning aftales og afregnes direkte med Tina Krog på tlf. 31336080 eller tina@krogscatering.dk

Læs nærmere her:

Udlejning af Smedens Hus og Konfirmandstuen.pdf

 

Attester og navneændringer

Diverse henvendelser vedrørende navneændringer, attester mm. modtages af det fælles kirkekontor i Hillerød. Medbring billedlegitimation

Frederiksværksgaderet 24. august 2020e 39B

3400 Hillerød
70 23 03 93 /   hpfk@km.dk

Åbningstider:

Mandag-fredag kl. 9-12.30
Torsdag tillige kl. 16-18