Menighedsråd

Hvad laver menighedsrådet?

Menighedsrådet tager beslutning om alt fra vedligeholdelse af kirkerne til nye gudstjenester. Vi har en god tone og en livlig debat.

Møderne er åbne for alle nysgerrige, vi er glade for at få besøg! 

Da vi desværre har været udsat for rigtig meget svindel på mail, er mailadresser fjernet fra hjemmesiden.

RIng eller send sms - eller skriv et brev.

Formand

Jens Martinus Højbye Andersen
Fyrrevej 5, Tulstrup
3400 Hillerød
40 18 08 26
 

Næstformand 

Birgit Brogaard
Bøgebakkevej 7, Alsønderup
3400 Hillerød
48 28 66 03 / 22 81 26 64
 

Kasserer 

Anne Marie Kodal
Harløsevej 215C, Ny Harløse
3400 Hillerød
28 25 98 27
 

Rådsmedlem

Susanne Sandholt
Nejedevej 19, Nejede
3400 Hillerød 29 62 76 42 
                   

Kirkeværge for Tjæreby Kirke

Ole Stark
Harløsevej 164
3400 Hillerød
20 13 63 51
 

Kirkeværge for Alsønderup Kirke

Martin Sandholt
Hillerødvej 45
3400 Hillerød
40 28 39 36
 

Rådsmedlemmer

Rudolf Skjødt
Gl. Skolevej 15
Tulstrup
3400 Hillerød
29 88 32 09
  

Dan Erik Lundgren
Landsvinget 17
Nejede
3400 Hillerød
48 28 60 43
   

Grethe Egerup
Bakkesvinget 18, Tulstrup
3400 Hillerød
48 28 63 15 / 20 82 63 15
      

Josef Peter Batikha
Tjærebyvej 29, Tjæreby
3400 Hillerød
21 28 66 87 / 26 25 67 87
       

Sognepræst og kontaktperson for personalet

Anja Worsøe Reiff,
Kirkestien 5
Tjæreby
3400 Hillerød
20 56 72 16 / 48 21 04 16

   Menighedsrådsmøder