Vielse og velsignelse

 

Som par er I velkomne i Tjæreby eller Alsønderup kirke til kirkelig vielse, også selv om I bor i et andet sogn. I skal blot tage kontakt til præsten. Vores præst tilbyder dog ikke vielser udenfor kirkens rum.

Er I viet på rådhuset, kan I efterfølgende blive velsignet i kirken. En velsignelse har stort set samme form som en vielse, men da I allerede er gift, er der ikke noget papirarbejde. 

Før en vielse skal I udfylde en ægteskabserklæring, som I finder på borger.dk. Når jeres ansøgning er godkendt modtager I en prøvelsesattest i jeres e-boks. Denne må ikke være ældre end 4 måneder (på vielsesdagen). Attesten afleveres til kirkekontoret Frederiksværksgade 39B, 3400 Hillerød i god tid inden vielsen. Ligeledes oplyses kirkekontoret om navn og adresse på to vidner.

Ansøgning om navneændring foretages ligeledes på borger.dk.

Brudeparret og præsten mødes ca. 2 uger før vielsen til en samtale, hvor der aftales salmer mv. Pyntning af kirken og evt. andre praktiske ting aftales med kirketjeneren. Der må gerne kastes med ris uden for kirken.