Kirkegården

Nedenfor kan du finde information om Tjæreby og Alsønderup kirkegårde

Tjæreby og Alsønderup kirker ligger smukt og stille ca. 5 km uden for Hillerød i hver sit sogn og med hver sin tilhørende kirkegård. Kirkegårdene er en del af Hillerød Provstis Fælles Kirkegårdsdrift og passes af det fælles graverteam under ledelse af ledende graver Monica van der Zwiep. 

"Tjæreby Kirkegård - den nærværende historie"

Læs brochuren her: 'Brochure_Tjaereby_kirkegaard_A5_WEB.pdf

Kontakt

Valg af gravsted: Ledende graver Monica van der Zwiep 30 31 89 83

Afregning kirkegård: Gitte Mortensen, Det fælles Kirkekontor 70 23 03 93

 

 

Valg af gravsted

Inden valg af gravsted er det naturligt at besøge kirkegården, og her står den ledende graver naturligvis til rådighed med information, og vi fremviser gerne gravstedstyper og ledige gravpladser samt orienterer om anlæg, vedligeholdelse og evt. gravminde.

Gravstedstype og gravsted

Valget afhænger af, om der skal nedsættes en kiste eller en urne. Der bør tages højde for, om gravstedet skal kunne rumme flere gravpladser, og der bør tænkes på beplantning og den fremtidige pasning af gravstedet.

Traditionelt gravsted til kiste eller urne

Hvert gravsted er omkranset af en lav hæk og belagt med perlesten. Et kistegravsted har størrelse efter, om der med tiden skal nedsættes 1, 2, 3 eller 4 kister (familiegravsted). I et kistegravsted kan også nedsættes urner. Et urnegravsted er mindre og har kun én størrelse. Det kan rumme op til 4 urner.

Hvis pårørende ønsker at være til stede ved urnenedsættelsen, skal det aftales med kirketjener/ledende graverved valg af gravsted.

Urnenedsættelse kan ikke foretages i vinterperioden, hvis hård frost forhindrer jordarbejde.

Urnegrav med sten i plæne

På kirkegården er der anlagt et areal med flade, ensartede liggesten. En sten, evt. med en eller to tilhørende stenvaser, er det eneste tilladte på graven. Indskriften er individuel og skal respektere de få fælles regler. Der må ikke foretages beplantning m.m. på graven.

Et areal på kirkegården er udlagt til sten i plæne for kister.

Fællesgrav for urner og kister

I et plæneområde kan nedsættes urner og kister på et fælles areal, hvor man ikke ved, hvor den enkelte urne eller kiste er nedsat. Blomster og kranse må kun lægges foran den store sten, der som eneste mindesten markerer fællesgraven.

Efter begravelsen/bisættelsen

Kranse og buketter

Efter den kirkelige handling sørger kirketjeneren/graverteametfor, at kranse og buketter lægges på det valgte gravsted. Vedlagte kort indsamles og udleveres til familien. Ønsker man også at få kransebåndene, skal dette aftales med kirketjeneren forinden, hvorefter de bliver samlet og udleveret til familien efter aftale. Senere fjerner graverteamet de visne blomster og kranse.

Anlæg af gravsted

Graverteametplanerer gravstedet og belægger det med perlesten samt planter manglende hæk. Har man valgt et traditionelt gravsted, skal familien selv sørge for gravstedets anlæggelse med hensyn til beplantning og evt. mindesten. Graverteametpåtager sig at udføre det ønskede arbejde mod betaling.

Vedligeholdelse af gravsted

Graverteametklipper hække på alle gravsteder og slår græs på plænerne. Den øvrige vedligeholdelse af et traditionelt gravsted påhviler indehaveren af gravstedsretten og omfatter renholdelse for ukrudt, beskæring af træer og buske, vedligeholdelse og udskiftning af planter samt fjernelse af visne blomster.

Hjælp til vedligeholdelse

Såfremt det ønskes, kan graverteametudføre vedligeholdelse af gravstedet med renholdelse, granpyntning, plantning af forårs- og sommerblomster, beskæring samt fjernelse af visne blomster. En sådan vedligeholdelse aftales mod betaling for et år ad gangen. Der kan også laves en flerårig aftale (legataftale), hvor man forudbetaler for hele brugsperioden.

Gravminder

På et traditionelt gravsted må der ikke sættes gravminder eller andet, som ved størrelse, form eller indskrift virker skæmmende for kirkegården.

På øvrige gravsteder henvises til afsnittet om urne med sten i plæne eller fællesgrav for urner/kister.

Fredningstid og brugsperiode

Fredningstiden for en kiste er 20 år og for en urne 10 år. Der er særregler for egetræskister og specielle urner.

Ved udløbet af fredningstiden kan gravstedet mod betaling fornys med yderligere brugsperiode(r). Hvis der ikke sker fornyelse, nedlægges gravstedet efter forudgående meddelelse herom til gravstedsejeren.

Ordensregler

Kirkegårdens ordensregler er opslået i et udhængsskab ved Smedens Hus i Alsønderup og ved porten til kirkegården i Tjæreby. De er en del af Vedtægt for Den fælles Kirkegårdsdrift i Hillerød Provsti, hvori alle normer og regler er beskrevet. Vedtægten findes her: Vedtægt DFK.pdf

Et smukt sted

Kirkegården er et smukt og stille sted i verdens travlhed. Vi er alle med til at skabe og værne om den til stor opmuntring for de mennesker, som besøger den.

Findgravsted.dk

Er der et gravsted, du ikke kan finde? På www.findgravsted.dk kan du få hjælp til at finde et bestemt gravsted. Her kan du vælge en kirkegård og derefter indtaste navn og evt. årstal, og så får du et kort eller et foto af kirkegården med en markering af det søgte gravsted.

Yderligere spørgsmål

Den ledende graver og graverteamet står til rådighed med besvarelse af eventuelle spørgsmål vedrørende kirkegårdene. Næsten alt har en forklaring og næsten alle misforståelser kan løses, når man taler om dem. Så tøv ikke med at kontakte os.