Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Hvad gør jeg ved?

Covid-19

Gudstjenesterne og kirkelige handlinger afholdes uden nadver og uden fællessang. 

Der skal være 7,5 m2 pr. kirkegænger, det vil sige at vi må være max. 16 personer (6 "enheder") i Tjæreby og max.19 personer ("8 "enheder") i Alsønderup kirke. 

Vi beder jer til hver en tid følge personalets retningslinjer.

Personalet tæller ikke med i optællingen. Vi har ikke kirkekaffe efter gudstjenesten.

Der skal bæres mundbind/visir når man går, men ikke når man sidder på/står ved sin plads.

Detaljerede retningslinjer for Folkekirken kan læses her:

https://www.km.dk/fileadmin/share/dokumenter/nyheder/Retningslinjer__fra...

Vi gør alt hvad vi kan for at beskytte alle, der kommer i kirken mod virus og samtidig holde kirken åben.

Er der spørgsmål henviser vi til kirketjeneren Mette Herskind på mh@km.dk eller sognepræsten Anja Reiff på awr@km.dk

Opdateret 10. januar 2021.

Attester og navneændringer

Diverse henvendelser vedrørende navneændringer, attester mm. modtages af det fælles kirkekontor i Hillerød.

Medbring billedlegitimation

Frederiksværksgaderet 24. august 2020e 39B

3400 Hillerød
70 23 03 93 /   hpfk@km.dk

Åbningstider:

Mandag-fredag kl. 9-12.30
Torsdag tillige kl. 16-18

Fødsel 

En fødsel anmeldes  direkte af jordmoderen.

Er forældrene ikke gift  skal I gå på borger.dk og afgive en omsorgs- og ansvarserklæring for jeres barn. Det medfører, at faderskabet bliver registreret, og det betyder, at I får fælles forældremyndighed.I kan udfylde den digitale erklæring både før fødslen og i de første 28 dage efter barnets fødsel. 

Barnet skal have et navn senest 6 måneder efter fødslen. Dette kan ske ved dåb eller navngivning.

Dåb

Skal barnet døbes, henvender man sig til præsten, og aftaler hvilken søndag dåben skal foregå. Lørdagsdåb tilbydes fire gange årligt, se gudstjenestekalenderen for datoer.

Inden dåben mødes præst og dåbsfamilie til en samtale. Her skal præsten bruge navn og adresse på 2-6 faddere (inkl. den der bærer barnet). Faddere skal være døbte og over konfirmationsalder.

En man ikke døbt som lille kan blive døbt som større barn, ung eller voksen.

Læs mere om dåb i Tjæreby og Alsønderup her:

Infoskrivelse Dåb.pdf   Tekster Dåbsritualet.pdf

Særligt for coronatiden:  Vi har ikke dåb i søndagens gudstjeneste, men lige bagefter. Vi har ikke fællessang, men orglet spiller de fleste genrer og kirkesangeren synger. Hvad der skal  spilles og synges vælger I sammen med præsten. I kan også vælge at spille supplerende musik over kirkens højttalere.  Tal med præsten om hvad, der kan passe.

Vi kan være max. 16 personer (6 "enheder") i Tjæreby og max. 19 personer ("8 "enheder") i Alsønderup kirke. Nære kontakter må gerne sidde sammen. Nedenfor er link til oversigter over kirkerne, som I kan bruge til at placere jeres gæster.

Dåb i Alsønderup kirke pr. 8.1.2021.pdf

Dåb i Tjæreby kirke pr. 8.1.21.pdf

Lørdagsdåb

Afholdes i alt fire gange årligt.

Tidspunktet er kl. 11. Dåben kan afholdes i Tjæreby eller Alsønderup dette fastlægges under hensyntagen til jeres ønsker. Træf aftale med præsten om lørdagsdåb senest en måned før.

Datoerne ses under kalenderen "Gudstjenester" på forsiden af hjemmesiden

Navngivning 

Navngivning foregår på borger.dk

Vielse / bryllup 

Vielse aftales med præsten.

Ægteskabserklæring udfyldes på borger.dk. Når jeres ansøgning er godkendt modtager I en prøvelsesattest i jeres e-boks. Denne må ikke være ældre end 4 måneder (på vielsesdagen). Attesten afleveres til kirkekontoret Frederiksværksgade 39B, 3400 Hillerød i god tid inden vielsen. Ligeledes oplyses kirkekontoret om navn og adresse på to vidner.

Ansøgning om navneændring foretages ligeledes på borger.dk.

Brudeparret og præsten mødes ca. 2 uger før vielsen til en samtale, hvor der aftales salmer mv.

Pyntning af kirken og evt. andre praktiske ting aftales med kirketjeneren. Der må gerne kastes med ris uden for kirken.

Begravelse og bisættelse 

Ved dødsfald aftales begravelse eller bisættelse med præst Anja Worsøe Reiff og den bedemand, man måtte ønske.

Ønskes gravsted på en af vore kirkegårde, skal man træffe aftale med kirketjener Mette Herskind.

Særligt for coronatiden: Vi har ikke fællessang, men orglet spiller og kirkesangeren synger. Har I lyst, kan I vælge at spille supplerende musik over kirkens højttalere.  Tal med præsten om hvad, der kan passe.

Der kan være max. 16 personer (6 "enheder") i Tjæreby og max.19 personer ("8 "enheder") i Alsønderup kirke. Nære kontakter må gerne sidde sammen. Nedenfor er link til oversigter over kirkerne, som kan bruges, så I kan placere jeres gæster.

Bisættelse i Alsønderup kirke pr. 8.1.2021.pdf

Bisættelse i Tjæreby kirke pr. 8.1.21.pdf

Mindesamvær

Særligt for coronatiden: Man kan desværre ikke leje lokaler til mindesamvær.

Smedens Hus ved Alsønderup kirke og konfirmandstuen ved Tjæreby kirke kan lejes til mindesamvær efter en bisættelse eller begravelse i en af vore kirker. Lokalet lejes gennem kirketjeneren og afregnes sammen med udgifterne til gravsted mv. Der er plads til ca. 60 personer i Smedens Hus og ca. 40 personer i konfirmandstuen. Priser: Leje 1000 kr., efterfølgende rengøring 300 kr. pr. time. Kontakt kirketjeneren for flere informationer.

Vi har et godt samarbejde med Tina Krog fra firmaet Det gode farvel. Tina sørger gerne for en let anretning efter den kirkelige handling. Det kan fx være sandwich, øl/vand/vin, kaffe/te og kringle. Forplejning aftales og afregnes direkte med Tina Krog på tlf. 31336080 eller tina@krogscatering.dk

Brochure vedr. udlejning af Smedens Hus og Konfirmandstuen.pdf

Samtale med præsten 

Ønsker man samtale med præsten er man altid velkommen til at henvende sig, præsten kommer gerne på besøg i hjemmet, hvis det ønskes.

Præsten har tavshedspligt.